همکاری با ما

 شرابط همکاری با آکادمی بین المللی بللو مدلز پاریس

آکادمی بین المللی بللو  مدلز پاریس برای علاقمندان به همکاری,  شرایطی را فراهم نموده که در آن بتوانند بصورت همکار پاره وقت و یا نیمه وقت با ما همکاری نموده و کسب درآمد کنند. در زیر می توانید لیست موضوعات همکاری و شرایط آن را مطالعه و در صورت علاقمندی ثبت نام نمایید

آکادمی بین المللی بللو مدلز پاریس بخش ایران بمدت ۱۰ سال هست که در ایران فعال بوده و تاکنون نزدیک به ۵۰۰۰ نفر را آموزش و در داخل و یا خارج از ایران با ارایه ویزای کاربا مدرک معتبر و با مهر پاریس فشن استاندارد اشتغال داده است
آکادمی بللو مدلز تنها آکادمی معتبر و بین المللی در ایران می باشد که در رشته های مد و فشن ، فیلم و بازیگری ، عکاسی فشن و فیلمبرداری ، میکاب و زیبایی و ۵۰۰ رشته آموزشی دیگر فعالیت می نماید . ضمنا آکادمی بللو برنده جایزه بهترین آکادمی مدلینگ در دنیا در سال ۲۰۲۱ توسط پاریس فشن استاندارد معرفی شده است
لیست موضوعات همکاری و شرایط آن را در زیر ببینید

لیست موضوعات همکاری و شرایط آن برای کسب درآمد

لیست موضوعات همکاری و شرایط آن برای کسب درآمد در آکادمی بللو پاریس تمایندگی ایران بشرح زیر می باشد . در صورت آمادگی برای همکاری فرم اعلام آمادکی را تکمیل نموده . با واتساب یا تلگرام شماره زیر تماس حاصل نمایید 
+33751419600  واتساب و تلگرام 

مدل ها و بازیگران با تجربه و یا آموزش دیده ( خانم و آقا و کودک ) –

مدل ها و بازیگران خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت در ایران یا در خارج از ایران میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

عکاسان با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
عکاسان  و یا دارندگان استودیو , خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

مبکاب آرتیست و آرایشگران با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
مبکاب آرتیست و آرایشگران با تجربه خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

فیلمبردار با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
فیلمبردار خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15میلیون تومان می باشد 

مجری و گوینده صوتی یا تصویری با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
مجری های خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

وبلاگر با تجربه و حرفه ای ( خانم و آقا ) –
وبلاگر با تجربه و حرفه ای خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله  و  بدون هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری می باشد 

موزیک ویدیو و سازندگان با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
سازندگان موزیک ویدیو خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

ویدیوهای تبلیغاتی با سازندگان با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
سازندگان ویدیوهای تبلیغاتی خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط 30 به 70 بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 15 میلیون تومان می باشد

دارندکان اینستاگرام و یاتیک تاک با تجربه و آموزش دیده ( خانم و آقا ) –
دارندکان اینستاگرام و یا تیک تاک خانم و آقا باتجربه و بالای یکصد هزار فالوور جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط خوب بوده و بدون هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 

علاقمندان به مارکتینگ و دارندکان اینستاگرام و یاتیک تاک و با تجربه بالا ( خانم و آقا ) –
علاقمندان به دیجیتال مارکتینگ و دارندکان اینستاگرام و یا تیک تاک خانم و آقا باتجربه و بالای هزار فالوور جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط خوب بوده و بدون هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری 

دانش آموزان دبیرستان ها آشنا به کار با کامپیوتر ( خانم و آقا ) –
دانش آموزان دبیرستان ها آشنا به کار با کامپیوتر خانم و آقا و باتجربه کار و تبلیغات آنلاین جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی به کار و همکاری دریافت نمی گردد

دانشجویان دانشگاه ها با تجربه مارکتینگ ( خانم و آقا ) –
دانشجویان دانشگاه ها خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه مارکتینگ جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری دریافت نمی گردد

صاجبان سالن های آرایشی ( خانم و آقا ) –
سالن داران خانم و آقا آموزش دیده و یا باتجربه جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و همکاری نمایند . ارایه مدارک که نشان دهنده تجربه و یا آموزش باشد ضروری هست. حداقل قرارداد دو ساله با شرایط عالی بوده و هزینه اولیه ثبت نام برای معرفی کار و همکاری دریافت نمی گردد

صاجبان سرمایه واسپانسری مدلینگ ( خانم و آقا ) –
صاجبان سرمایه و علاقمندان به اسپانسری مدل ها جهت عقد قرارداد همکاری پاره وقت میتوانند با در نظر گرفتن شرایط آکادمی بللو پاریس ثبت نام و بعنوان اسپانسر و سرمایه گذاری با سود عالی و با قرارداد مطمعن همکاری نمایند . ارایه مدارک بانکی که نشان دهنده توان مالی و توانایی شخص هست ضروری می باشد. حداقل قرارداد دو ساله و با شرایط سود دوطرفه بوده و هزینه اولیه و همکاری دریافت نمی گرددد

در صورت آمادگی برای همکاری فرم اعلام آمادکی را تکمیل نموده . با واتساب یا تلگرام شماره زیر تماس حاصل نمایید 
+33751419600  واتساب و تلگرام 

فرم درخواست همکاری

در خواست همکاری و یا کسب اطلاعات بیشتر
برای در خواست همکاری و یا کسب اطلاعات بیشتر درمورد خدمات ما یا هر گونه مشاوره خاص ، پیشنهاد و یا هر ایده جدید ، لطفا فرم مربوط به درخواست را پرکرده و با ما تماس بگیرید. و یا  ما با شما در اسرع وقت در واتساب  تماس خواهیم گرفت
: شماره واتساب ، تلگرام  ما
+33751419600

درخواست برای مدل, عکاس, فیلمبردار یا خدمات استودیو و ویرایش؟