ورکشاب های آموزشی

ورکشاب های آموزشی آکادمی بین المللی بللو مدلز بخش ایران

  ورکشاب آموزشی مدلینگ در کیش
 موضوع :
کارگاه تمرینات عملی با عکاس فشن با مدرک بین المللی از پاریس و با قابلیت اخذ ویزای کار مدلینگ
 
زمان : بیست و پنجم و بیست و ششم مهر ماه سال ۱۴۰۲

 درباره کارگاه :  آموزش و تمرین عملی پوز گرفتن و کار با عکاس +  کتابچه آموزشی +  گواهینامه بین المللی
محل کارگاه :  جزیره کیش
  مدت کارگاه :  دو روزه – بیست و پنجم و بیست و ششم
مهر ماه
 وضعیت نام نویسی :  در حال ثبت نام
هزینه ثبت نام  :  ۱۵ میلیون تومان
 جزییات  :  برای جزییات بیشتر با واتساب یا تلگرام تماس بگیرید
+33751419600   , واتساب , تلگرام 

  ورکشاب آموزشی مدلیتگ در استانبول
 موضوع :
کارگاه تمرینات عملی با عکاس فشن با مدرک بین المللی از پاریس و با قابلیت اخذ ویزای کار مدلینگ
زمان :
بیست و پنجم و بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۲ 

 درباره کارگاه :  آموزش و تمرین عملی پوز گرفتن و کار با عکاس +  کتابچه آموزشی +  گواهینامه بین المللی
محل کارگاه :  استانبول
 مدت کارگاه :  دو روزه
 وضعیت نام نویسی :  در حال ثبت نام
هزینه ثبت نام  : ۱۵ 
میلیون تومان
 جزییات  :  برای جزییات بیشتر با واتساب یا تلگرام تماس بگیرید
+33751419600   , واتساب , تلگرام 

  ورکشاب آموزشی مدلیتگ در دبی
 موضوع :
کارگاه تمرینات عملی با عکاس فشن با مدرک بین المللی از پاریس و با قابلیت اخذ ویزای کار مدلینگ
زمان :
 بیست و پنجم و بیست و ششم آذر ماه سال ۱۴۰۲

 درباره کارگاه :  آموزش و تمرین عملی پوز گرفتن و کار با عکاس +  کتابچه آموزشی +  گواهینامه بین المللی
محل کارگاه :  دبی
 مدت کارگاه :  دو روزه
 وضعیت نام نویسی :  در حال ثبت نام
هزینه ثبت نام  : ۱۵
 میلیون تومان
 جزییات  :  برای جزییات بیشتر با واتساب یا تلگرام تماس بگیرید
+33751419600   , واتساب , تلگرام 

  ورکشاب آموزشی مدلیتگ درسلیمانیه
 موضوع :
کارگاه تمرینات عملی با عکاس فشن با مدرک بین المللی از پاریس و با قابلیت اخذ ویزای کار مدلینگ
زمان :
بیست و پنجم و بیست و ششم دی ماه سال ۱۴۰۲

 درباره کارگاه :  آموزش و تمرین عملی پوز گرفتن و کار با عکاس +  کتابچه آموزشی +  گواهینامه بین المللی
محل کارگاه :  سلیمانیه
 مدت کارگاه :  دو روزه
 وضعیت نام نویسی :  در حال ثبت نام
هزینه ثبت نام  :  ۱۵ میلیون تومان
 جزییات  :  برای جزییات بیشتر با واتساب یا تلگرام تماس بگیرید
+33751419600   , واتساب , تلگرام 

  ورکشاب آموزشی مدلیتگ در مالزی  – کوالامپور
 موضوع :
کارگاه تمرینات عملی با عکاس فشن با مدرک بین المللی از پاریس و با قابلیت اخذ ویزای کار مدلینگ
زمان :
 بیست و پنجم و بیست و ششم خرداد ماه سال ۱۴۰۲

 درباره کارگاه :  آموزش و تمرین عملی پوز گرفتن و کار با عکاس +  کتابچه آموزشی +  گواهینامه بین المللی
محل کارگاه :  کوالامپور
 مدت کارگاه :  دو روزه
 وضعیت نام نویسی :  در حال ثبت نام
هزینه ثبت نام  : ۱۵
 میلیون تومان
 جزییات  :  برای جزییات بیشتر با واتساب یا تلگرام تماس بگیرید
+33751419600   , واتساب , تلگرام 

لیست سایر ورکشاب ها