مدیران و بخش های بللو پاریس

بخش ها و مدیران آکادمی بین المللی بللو پاریس

 مدیران آکادمی بین المللی بللو پاریس
ما در خدمت شما هستیم و در بخش های حرفه ای از شما حمایت می کنیم تا بهترین آموزش  را در آکادمی  بللو  مدلز به شما ارائه دهیم

 بخش مدیریت
 Pietro Bello G
مدیرعامل و بنیانگذار مجموعه  

خانم الیزابت ، مدیر آکادمی بین المللی مدلهای بللو در پاریس
head.office@bello-models.com

 

آقای کوین 
آموزش ، دوره ها و گروه مربیان
تیم آموزشی و دانش آموزان و دوره ها
edu@bello-models.com

 

آقای توکلی
آقای آدم
بخش ثبت نام و پشتیبانی آکادمی
 مدیر تیم ثبت نام و مدیر ثبت نام بخش فارسی
 (support@bello-models.com)
(support@bello-models.com)
مرکز تماس بین المللی
 whatsAPP
+33751419600

 

 بخش فناوری اطلاعات و رسانه
تیم فناوری اطلاعات و چند رسانه ای
آقای برن
 it@bello-models.com
 

 بخش حسابداری 
تیم حسابداری و مالی و قراردادها
آقای متیو
account@bello-models.com
 

 بخش فرنچایز
شعبه و تیم عملیات حق رای دادن
خانم اولگا
franchise@bello-models.com
 

بخش مسابقه
مسابقه و تیم ملی کارگردانان
خانم اوا 
contest@bello-models.com

 بخش آموزش مربیان خصوصی
سیستم سازمان آموزش خصوصی
خانم رز والنتین
coach.dep@bello-models.com

بخش سازمان فیلم
تیم عملیاتی صنایع فیلمسازی
آقای مایکل
 film.dep@bello-models.com

بخش ریخته گری
مدیر بخش عملیات تیم ریخته گری
خانم سرا بولتن
casting@bello-models.com

بخش رزرو
مدیر بخش رزرو و استخدام کار
خانم سوفیا
booking@bello-models.com

مدل و بازیگران بازار و مدل مدل سرمایه گذار
مدیر تیم عملیات سرمایه گذاران بازار
خانم کاترین
 support@bello-models.com

 گروه شبکه ها Bello (BND)
مدیر تیم عملیات شبکه
خانم ماری
 support@bello-models.com

 گزارش و بخش تخلفات
 ادعا ، گزارش و تیم بازرسی
خانم الیسا
 disciplinarycouncil@bello-models.com