لیست تمامی دوره ها

لیست دوره های آموزشی آکادمی بللو پاریس در ایران

 دوره های آموزشی درحال ثبت نام در ایران که شامل 
آموزش + مدرک بین المللی + معرفی به کار در  ایران ، و  برای خارج از کشور با ویزای کار

Bello academy Main Logo edited

آموزش مدلینگ  

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره کوتاه مدت در رشته مدلینگ برای سنین بزرگسالان, کودکان و نوجوانان, و اضافه وزن ها
..و

Bello academy Main Logo edited

آموزش بازیگری

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره کوتاه مدت در رشته های بازیگری در فیلم برای سنین بزرگسالان, کودکان و نوجوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

آموزش عکاسی

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته های عکاسی فشن فتوگرافی برای سنین بزرگسالان, نوجوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

آموزش فیلمبرداری

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته های فیلمبرداری تبلیغاتی برای سنین بزرگسالان, نوجوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

آموزش میکاپ

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته های میکاب و آرایشگری برای سنین بزرگسالان, نوجوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

طراح مد و لباس

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته های طراحی مد و لباس برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

طلا و نقره

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته های طراحی طلا و نقره برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

کیف و کفش

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته طراحی کیف و کفش برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

زیور آلات

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته طراحی زیور آلات و اکسسوری برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

استایل مو

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته شنیون و استایل مو برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

کارگردان فشن شو

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته کارگردان فشن شو برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

کارگردانی فیلم

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته کارگردانی فیلم و سینما برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

فیلمنامه نویسی

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته نمایش و فیلمنامه نویسی برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

مجری تلویزیون

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته مجریگری و هاست تلویزیون برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

Bello academy Main Logo edited

مجری رادیویی

آموزش + مدرک + معرفی به کار در ایران یا خارج از کشور با ویزا بعد از طی دوره آموزش کوتاه مدت در رشته مجریگری و هاست رادیویی برای سنین بزرگسالان و جوانان
..و

لیست کامل پانصد دوره آموزشی در بللو مدلز آکادمی پاریس